יום ד', ח’ בחשון תשע”ט
סרטון שיצא לפני זמן רב, על הרב כהנא זצ"ל הי"ד.
18:10 (11/03/13) מרדכי דצקובסקי

*YouTube:WkoMpC_jZxg&hl=en&fs=1*