יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
ההתנצלות של ממשלת ישראל לטורקיה: חולשה, פרס לטרור האיסלמי וחילול ה'
21:19 (04/04/13) מרדכי פריזיס

https://www.youtube.com/watch?v=HWH5eemyFi8