יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי נואם בהפגנה נגד המסתננים בשכונת התקווה
17:54 (13/06/13) נדב עזרא

*YouTube:h5TWelXlOWs*