יום א', יד’ בתשרי תשע”ט
במסגרת הדיון על תקציב 2011-2012 מדבר מיכאל בן ארי על השדולה ועל נפגעי התופעה.
20:02 (19/06/13) נדב עזרא

*YouTube:WuZkkZ028uo*