יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
על רקע הודעתו של היועץ המשפטי לממשלה כי הוא מתכוון לחקור את הרב שמואל אליהו, משגר לו פעיל הימין ברוך מרזל מכתב בו הוא דורש ממנו לזמן לשימוע את משה רבנו: "עברו המפוקפק של משה רבינו, שרצח איש חוק מצרי (שוטר) ללא משפט ופגע בסדרי השלטון במצרים, די היה בו כדי שתשלול ממנו את התואר רבנו." כותב מרזל ליועץ
13:02 (12/07/13) נדב עזרא

לכבוד היועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין הנדון: זימונו של משה רבנו לשימוע. כל השבת הייתי נסער וחיכיתי לרגע שבו אוכל לפנות אליך, בעניין דחוף וקריטי למשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל.העניין המדובר, הוא כמובן משה רבינו. דמות שהייתה תמיד חשודה בעיני, כמי שחותרת נגד הדמוקרטיה, וכנגד זכויות המיעוט, ומעודד מסוכן של תג מחיר. קראנו היום בפרשה, שהוא מצווה על עשיית נקמה במדיינים (אוי לאוזניים שכך שמעו), הריגת כל זכר אפילו תינוקות וגם כל אישה בוגרת. וכאילו לא די בהסתה הפרועה הזאת כנגד חפים מפשע, הוא מסית לגרש את יושבי הארץ, 'והורשתם את יושבי הארץ מפניכם'. אדוני היועץ, חייבים לעקור את הרעה החולה הגזענית הזאת. עברו המפוקפק של משה רבינו, שרצח איש חוק מצרי (שוטר) ללא משפט ופגע בסדרי השלטון במצרים, די היה בו כדי שתשלול ממנו את התואר רבנו. אחד כזה, שמסית נגד חפים מפשע, ולפגיעה בטף, תוך שלילת זכויותיהם הלגיטימיות של יושבי הארץ על אדמתם, מקומו אצלך בשימוע לפני העמדה לדין.כמי שמוקיר את פועלך כמקפיד על שלטון החוק (במיוחד בעניין העסקת עובדים זרים), אני יודע שלרשותך ארסנל של חוקים, שיכולים להשעות את משה רבינו מכל מעמד, ולהגיש נגדו כתב אישום, בעוון התאגדות אסורה, הסתה לפעילות תג מחיר, גזענות, ועוד. וכפועל יוצא בשלב הבא להוציא מספר התורה את כל ההסתה הפרועה נגד הדמוקרטיה ושלטון החוק.אני קורא לך,מיד לאחר שיסתיים השימוע בעניינו של הרב שמואל אליהו, שהסית שלא להשכיר דירות לערבים ועוד עשה זו בשם ההלכה. יוזמן משה רבנו, שהרי הוא הוא המסית הראשי, וכשתחקור את הרב שמואל אליהו, בודאי תגלה שזרעי התרעלה של הסתה נגד ערבים נזרעו בו מהאיסור 'לא תחנם', שכתוב בתורה. זו הדרך היחידה לברר לכולם, שההלכה היהודית, היא רק זו שיוצאת משולחנו של היועץ המשפטי לממשלה ירום הודו והדרו. גאונותו, מוסריותו, צניעותו ודבקות בשלטון החוק של כבוד היועץ, מקנים לו כל סמכות, לרסק לכופף לשנות ולנסח מחדש את חוקי תורת ישראל, באופן שיתאימו לשלטון החוק. אני מצפה שכבודו יעצור את הסחף וההידרדרות, בו רבני ישראל חושבים שהם יכולים לפסוק הלכה על פי תורת משה, מבלי להתייעץ קודם לכן, עם הדרת חוכמתו ולמדנותו, אביר הדמוקרטיה ושלטון הצחוק. שהרי רק היועץ, הוא זה שיורה לנו איזו הלכה כשרה.בכבוד רבברוך מרזלחברון