יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
מאי גולן בחירות לעיריית תל אביב 2013 :מאי גולן - שעומדת בראש רשימת "העיר העברית" למועצת עיריית תל אביב 2013
13:38 (22/07/13) נדב עזרא

*YouTube:-Hx-s7sPsbE*