יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
תמונות: גאולת הנכס היהודי בחולון על ידי אריה קינג והפעילים
פורסם: 21:46 (13/02/13) עוצמה לישראל