יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
תמונות: גאולת הנכס היהודי בחולון על ידי אריה קינג והפעילים
פורסם: 21:46 (13/02/13) עוצמה לישראל